مهندس مكانيك(سرپرست دستگاه نظارت) ايرا تك كيش

شرکت ايرا تك كيش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايرا تك كيش به مهندس مكانيك(سرپرست دستگاه نظارت) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.