مهندس صنايع داروسازی فارماشيمی

شرکت داروسازی فارماشيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی فارماشيمی به مهندس صنايع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع