کارمند فروش تور خارجی آرزوی آسمان آبی

شرکت آرزوی آسمان آبی
این آگهی تا تاریخ 1397/3/21 اعتبار دارد

شرکت آرزوی آسمان آبی به کارمند فروش تور خارجی آقا یا خانم با 0 سال سابقه کار با تحصیلات نیازمند است.