كاردان يا كارشناس برق رفاه گستران پيروز

شرکت رفاه گستران پيروز
این آگهی منقضی شده است

شرکت رفاه گستران پيروز به كاردان يا كارشناس برق آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.