ناظر کیفی(Qc) صنایع غذایی معتبر

شرکت صنایع غذایی معتبر
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع غذایی معتبر به ناظر کیفی(Qc) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.