مهندس صنایع دانش بنیان بسامد گستر فردا

شرکت دانش بنیان بسامد گستر فردا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان بسامد گستر فردا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.