حسابدار مس شهيد باهنر كرمان

شرکت مس شهيد باهنر كرمان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مس شهيد باهنر كرمان به حسابدار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.