کاردان IT (نصبACDL) انتقال داده هاي حلما گستر خاورميانه

شرکت انتقال داده هاي حلما گستر خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت انتقال داده هاي حلما گستر خاورميانه به کاردان IT (نصبACDL) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.