بازاریاب پخش کیلا شعبه اهواز

شرکت پخش کیلا شعبه اهواز
این آگهی منقضی شده است

شرکت پخش کیلا شعبه اهواز به بازاریاب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.