تكنسين ترجيحا مكانيك معتبری

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به تكنسين ترجيحا مكانيك آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.