كارشناس الكترونيك معتبری

شرکت معتبری
این آگهی منقضی شده است

شرکت معتبری به كارشناس الكترونيك آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.