مسئول كنترل كيفي بين المللي آرارات دخان خاورميانه

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به مسئول كنترل كيفي آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.