برقكار حرفه اي بين المللي آرارات دخان خاورميانه

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بين المللي آرارات دخان خاورميانه به برقكار حرفه اي آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.