حسابدار توليدي و صنعتي مهيار گاز

شرکت توليدي و صنعتي مهيار گاز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توليدي و صنعتي مهيار گاز به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.