کارشناس بهداشت حرفه ایی پویندگان صنعت

شرکت پویندگان صنعت
این آگهی منقضی شده است

شرکت پویندگان صنعت به کارشناس بهداشت حرفه ایی آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.