کارشناس آمار و برنامه ریزی تولید دارو

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به کارشناس آمار و برنامه ریزی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.