کارشناس بهداشت حرفه ای تولید دارو

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به کارشناس بهداشت حرفه ای آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.