مهندسی داروسازی تولید دارو

شرکت تولید دارو
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولید دارو به مهندسی داروسازی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.