کارشناس توزیع صنایع بسته بندی تلاونگ

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ به کارشناس توزیع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.