کارشناس حسابداری صنایع بسته بندی تلاونگ

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع بسته بندی تلاونگ به کارشناس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.