حسابدار فروش مهندسی تولید مواد غذایی بدر

شرکت مهندسی تولید مواد غذایی بدر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی تولید مواد غذایی بدر به حسابدار فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.