حسابدار توسعه درب ایده

شرکت توسعه درب ایده
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه درب ایده به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.