مهندس صنایع نوید صنعت سبز

شرکت نوید صنعت سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت نوید صنعت سبز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.