کارشناس صنایع بهشت قندیل

شرکت بهشت قندیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهشت قندیل به کارشناس صنایع آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.