مهندس مکانیک(مدیر تولید) مدیران توان اندیشه کوشا

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا به مهندس مکانیک(مدیر تولید) آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.