مهندس صنایع(برنامه ریزی تولید) مدیران توان اندیشه کوشا

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیران توان اندیشه کوشا به مهندس صنایع(برنامه ریزی تولید) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.