مهندس صنایع پـخـش سـراسـری کـارن

شرکت پـخـش سـراسـری کـارن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پـخـش سـراسـری کـارن به مهندس صنایع خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.