مهندس صنایع دیرین پرس البرز

شرکت دیرین پرس البرز
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیرین پرس البرز به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.