مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها و HR) مجموعه غذایی Freshiez

شرکت مجموعه غذایی Freshiez
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت مجموعه غذایی Freshiez به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها و HR) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.