مهندس صنایع(کارشناس تولید محتوا) مجموعه غذایی Freshiez

شرکت مجموعه غذایی Freshiez
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت مجموعه غذایی Freshiez به مهندس صنایع(کارشناس تولید محتوا) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.