برنامه نویس #c نرم افزاری آتیه گذر سیستم

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم به برنامه نویس #c آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.