برنامه نویس #c نرم افزاری آتیه گذر سیستم

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزاری آتیه گذر سیستم به برنامه نویس #c آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.