برنامه نویس طب ورایانه پیشرو

شرکت طب ورایانه پیشرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت طب ورایانه پیشرو به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.