منشی جهان شیل

شرکت جهان شیل
این آگهی منقضی شده است

شرکت جهان شیل به منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.