مسئول دفتر موسسه صدرا نظم پاکان

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.