پشتیبان شبکه و IT کهن چرم پویا

شرکت کهن چرم پویا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کهن چرم پویا به پشتیبان شبکه و IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.