کارشناس فروش صنعتی بازرگانی کهن چرم پویا

شرکت صنعتی بازرگانی کهن چرم پویا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت صنعتی بازرگانی کهن چرم پویا به کارشناس فروش خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.