برنامه نویس بام پردازش

شرکت بام پردازش
این آگهی منقضی شده است

شرکت بام پردازش به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.