برنامه نویس PHP بین المللی میتا

شرکت بین المللی میتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت بین المللی میتا به برنامه نویس PHP آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.