حسابدار آرمه گيتی آسيا

شرکت آرمه گيتی آسيا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت آرمه گيتی آسيا به حسابدار آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.