مهندس صنایع آرمه گيتی آسيا

شرکت آرمه گيتی آسيا
این آگهی منقضی شده است

شرکت آرمه گيتی آسيا به مهندس صنایع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.