حسابدار كاني كاوان شرق

شرکت كاني كاوان شرق
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت كاني كاوان شرق به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.