مهندس صنایع(تحلیل گر کسب و کار) فناوران اطلاعات خبره

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر کسب و کار) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.