کارشناس کنترل پروژه فناوران هویت الکترونیکی امن

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن
این آگهی منقضی شده است

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن به کارشناس کنترل پروژه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.