مسئول دفتر بازرگانی نوشید

شرکت بازرگانی نوشید
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بازرگانی نوشید به مسئول دفتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.