مسئول دفتر افزون روان

شرکت افزون روان
این آگهی منقضی شده است

شرکت افزون روان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.