حسابدار بازرگانی آلبالو رایانه

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.