حسابدار بازرگانی آلبالو رایانه

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی آلبالو رایانه به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.