حسابدار سنگان صنعت

شرکت سنگان صنعت
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت سنگان صنعت به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.