مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) نفت و گاز آکام

شرکت نفت و گاز آکام
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت نفت و گاز آکام به مهندس صنایع(کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.