مهندس صنایع پارسیان توف سریرا

شرکت پارسیان توف سریرا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارسیان توف سریرا به مهندس صنایع خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.