برنامه نویس Full Stack گردشگری رویدادها ناژین

شرکت گردشگری رویدادها ناژین
این آگهی منقضی شده است

شرکت گردشگری رویدادها ناژین به برنامه نویس Full Stack آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.