برنامه نویس Full Stack گردشگری رویدادها ناژین

شرکت گردشگری رویدادها ناژین
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت گردشگری رویدادها ناژین به برنامه نویس Full Stack آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.